Silverlight helpdesk systeem

Voor SCD heb ik een basis helpdesksysteem gemaakt welke gebaseerd is op Silverlight. Het tot dan toe gebruikte helpdesksysteem voldeed niet meer aan de vernieuwde eisen die men stelde. Zo had de klant bijvoorbeeld zelf geen inzicht in de status van zijn of haar cases en was het systeem niet geschikt voor meerdere gebruikers tegelijk. Ook het terugvinden van cases werkte erg omslachtig.

We hebben destijds gekozen om deze te ontwikkelen op Microsoft Silverlight i.c.m. andere Microsoft technologieën zoals, Entity framework, .NET RIA Services, MS SQL server. Verder heb ik gebruik gemaakt het MVVM pattern en de ontwikkel methodiek DSDM

Opdrachtgever: SCD Informatica

Platform: ASP.NET, Silverlight

Werkgever: SCD